Worterseesüduferstrasse č. 89. Wörthersee Südufer Straße č. 89. Suduferstrasse (Vikring) Villa Krois (1889), Villa Lindenhof (1950). Schloss, hrad. Zdroje: Peter ...
Více
1901-1907 Dům Gustav Mahler Maiernigg - Villa Mahler č. 31
Rok 1900. Stavba. Gustav Mahler žijící v té době ve vile Antonia. Rok 1901. Rok 1902. Rok 1903. Rok 1904. Rok 1905 ...
Více
1901-1907 Dům Gustav Mahler Maiernigg - Villa Mahler č. 31 (skládající se chata)
Rok 1900. Rok 1901. Rok 1902. Rok 1903. Rok 1904. Rok 1905. Rok 1906. Rok 1907. Skladba chaty. Viz: Mapy Worthersee ...
Více
1901-1907 Plot Gustav Mahler Maiernigg - Villa Mahler, Maiernigg č. 31
Rok 1899. 10-09-1899. Rok 1900. Děj Gustav Mahler Maiernigg 1901-1907 (Villa Mahler, Maiernigg č. 31). Viz dům Gustav Mahler Maiernigg 1901-1907 ...
Více
1901-1907 Trasa Klagenfurt k domu Gustava Mahlera Maiernigga
1. Vlakem z Vídně na (starou) stanici Klagenfurt. 2. Od (staré) železniční stanice Klagenfurt po začátek Lendkanalu ...
Více
Rok 1904. 06-1904. Dopis Almě Mahlerové (1879-1964). Hotel a penzion Hugelmann ...
Více
Město Maiernigg am Worthersee
Rok 1899. Rok 1900. Rok 1901. Rok 1902. Rok 1903. Rok 1904. Rok 1905. Rok 1906. Rok 1907. Požadavky ...
Více
Mapa Worthersee
Mapa Worthersee 1 (ve směru hodinových ručiček) Portschach (sever, uprostřed). Krumpendorf. Klagenfurt. Villa Schwarzenfels. Dům Gustava Mahlera Maiernigga 1901-1907 (Villa Mahler, Maiernigg č. 31). Nyní ...
Více
Vila Schwarzenfels
Villa Schwarzenfels, Schlössl Schwarzenfels, Villa Blackrock. Stavba 1893/1894. Návrh Friedrich Theuer, architekt z Vídně. Prázdninová vila Friedrich Theuer (majitel). Soused domu Gustava Mahlera ...
Více