Gustav Mahler se prostřednictvím své hudby dotkl nevýslovných životů, ve svých písních a symfoniích sdělil radosti a pohromy jednoduše živého života a inspiroval hluboce dojemnou vizi lidského stavu. Mnoho z nás bylo touto zkušeností nějak transformováno.

Jelikož jsme více než 1/6 způsobili 21. století, jsme nyní schopni vnímat výzvy, kterým bude čelit naše civilizace po další generace. A také jsme schopni vnímat, jak nás Mahlerova hudba, vize a inovativní duch mohou spojit, abychom „... obnovili rozbité duchovní mosty mezi národy“.

Prostřednictvím naší podpory projektů v oblasti současného umění, životního prostředí a hudební výchovy doufáme, že podpoříme komunitu, osvěžíme naše povědomí o přírodě jako inspiraci pro kreativitu a promluvíme ke společným cílům lidstva.

Gustav Mahler cítil ve svých hudebních dílech vnitřní potřebu dát životu a lidstvu hledat smysl a náš společný osud a nyní, v 21. století, chceme prostřednictvím našich projektů tuto vnitřní potřebu propagovat a vyjádřit.

Věříme, že umění osvětluje naši podstatu a jako takové může sloužit jako prostředek ke zlepšení života, který probouzení fantazie vyvolává soucit.

"Ale teď si představte takové velké dílo, ve kterém se skutečně odráží celý svět - člověk je takříkajíc jen pouhým nástrojem, na kterém hraje vesmír. " 

Gustav Mahler