Průvodce dirigenta symfonií I, II a III


Michael J. Esselstrom.

Tento svazek má objasnit impozantní úkol poprvé se učit a provádět Mahlerovu symfonii. Každá ze tří kapitol věnovaných Symfonii č. 1 D dur, Symfonii č. 2 c moll - Vzkříšení - a Symfonii č. 3 d moll je uspořádána stejným způsobem: jsou poskytnuty historické podklady a programové informace , následovaný seznamem přístrojů a frázovou analýzou, která vyvrcholila podrobnou diskusí o každém pohybu. Průvodní komentář vysvětluje hudební a technické aspekty. Anotace c. společností Book News, Inc., Portland, Or.

Pokud jste našli nějaké chyby, upozorněte nás prosím výběrem tohoto textu a stisknutím Ctrl + Enter.

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán našim editorům: