Deníky Almy Mahler Werfel 1898 1902

Alma Mahler-Werfel


Původní rukopis těchto deníků, které představují očité svědectví o historických událostech ve světě umění a hudby na přelomu století, ležel nepřečtený v knihovně americké univerzity, dokud jej Antony Beaumont nepřečetl při hledání pravdy o Mahlerovi-Werfelovi a Zemlinském.

Zjistil však více: podrobný popis čtyř let, během nichž Mahler-Werfel vyrostl z dospívání do ženství.

Při zahájení její první, opojné aféry s Klimtem se deníky přerušily krátce před svatbou s Mahlerem. Zobrazují vitalitu každodenního života, popis významných uměleckých událostí a pohledy na vzorce chování a jazykové konvence ve Vídni z roku 1900.

Pokud jste našli pravopisnou chybu, upozorněte nás prosím výběrem příslušného textu a klepněte na tlačítko na vybraný text.

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán našim editorům: