Mentální svět Gustava Mahlera: Systematické znázornění

 

Constantin Floros


Autor svým rozsáhlým třídílným vyšetřováním pro naši dobu nově nakreslil obraz Gustava Mahlera. Měly by být Mahlerovy symfonie skutečně kategorizovány jako absolutní hudba?

Málo známé zdroje rukopisů obsahují významné náznaky opaku: programové tituly a hesla nebo fráze, hesla, literární narážky, asociace, vzdechy, výkřiky. Mahler plně chápal své symfonie jako vydání Musik, hudbu zážitku, jako autobiografii v notách a jako vyjádření svého «weltanschauung». Všechny symfonie, včetně těch čistě instrumentálních, lze vysledovat zpět k programům, které Mahler původně zveřejnil, ale později potlačil.

Znalost programových myšlenek poskytuje přístup do dosud sotva vnímaného vnitřního metafyzického světa, který má zásadní význam pro adekvátní interpretaci děl.

Tento první díl odhaluje složitost vztahů mezi Mahlerovým rozsáhlým čtením a vzděláváním, jeho estetikou a symfonickou tvorbou.

 

Pokud jste našli nějaké chyby, upozorněte nás prosím výběrem tohoto textu a stisknutím Ctrl + Enter.

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán našim editorům: