Mahlerova šestá symfonie

Studium hudební sémiotiky

Robert Samuels


(Cambridge Studies in Music Theory and Analysis)

Pojmy strukturalistické a poststrukturalistické teorie byly v posledních letech v oblasti hudební analýzy široce diskutovány.

Velmi málo analýz se však pokusilo oslovit repertoár velkých orchestrálních děl přelomu století - děl, která se nejzřejměji vyhýbají kategoriím konvenční analýzy.

Tato studie využívá sémiotickou teorii významu pro zkoumání různých typů hudební komunikace. Hudební význam je definován na několika úrovních od struktur imanentních k dílu, přes otázky tradice a žánru, až po zvážení symfonie jako narativu vedle dalších současných nehudebních textů. Nápady od Eco, Barthese a Derridy jsou nasazeny v kontextu podrobné analýzy skóre, aby se spojily konkrétně analytické poznatky s kulturní hermeneutikou.

 

Pokud jste našli nějaké chyby, upozorněte nás prosím výběrem tohoto textu a stisknutím Ctrl + Enter.

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán našim editorům: