Čtení Mahlera

Carl Niekerk


Hudba Gustava Mahlera je populárnější než kdy jindy, přesto si málokdo uvědomuje své kořeny v německé literární a kulturní historii obecně a zejména ve vídeňské kultuře fin-de-siècle.

Jako východisko vychází četné odkazy na literaturu, filozofii a výtvarné umění, které Mahler používá k ilustraci smyslu své hudby, Reading Mahler pomáhá divákům, kritikům i zájemcům o hudební a kulturní historii pochopit vlivy na Mahlerovu hudbu a myšlení, které mohlo být pro vídeňskou měšťáckou třídu samozřejmé před sto lety, ale dnes je mnohem temnější.

Pokud jste našli nějaké chyby, upozorněte nás prosím výběrem tohoto textu a stisknutím Ctrl + Enter.

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán našim editorům: