Cambridge společník Mahlerovi

Jeremy Barham


V letech blížících se stému výročí Mahlerovy smrti tato kniha poskytuje souhrn i výchozí bod pro hodnocení a přehodnocení skladatelových výstupů a tvůrčí činnosti. Jeho úvodní kapitoly, vytvořené souborem předních odborníků na Mahlerovo stipendium, uvádějí skladatele do společensko-politických a kulturních kontextů a diskutují o jeho díle ve světle vývoje estetiky hudebního významu.

Část II zkoumá z různých analytických, interpretačních a kritických hledisek úplnou škálu jeho výstupů, od raných studentských prací a nedokončených fragmentů až po náčrtky a výkonné verze Desáté symfonie.

Část III hodnotí Mahlerovu roli jako tlumočníka vlastních a dalších skladatelských děl během jeho celoživotní kariéry operního a orchestrálního dirigenta. Část IV se zabývá Mahlerovou kolísavou historií recepce z hlediska vědeckého, žurnalistického, tvůrčího, veřejného a komerčního, přičemž zvláštní pozornost je věnována jeho skladatelskému odkazu.

 

Pokud jste našli nějaké chyby, upozorněte nás prosím výběrem tohoto textu a stisknutím Ctrl + Enter.

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán našim editorům: