Odrůdy hudební ironie

Od Mozarta po Mahlera

Michael Cherlin

Ironie, jedna z nejzákladnějších, všudypřítomných a rozmanitých rétorických tropů, je pro hudební myšlení stejně zásadní jako pro poezii, prózu a mluvený jazyk. V této rozsáhlé studii hudební ironie čerpá Michael Cherlin z bohaté historie ironie rozvíjené rétoriky, filozofy, literárními vědci, básníky a romanopisci.

S občasnými úvahami o filmové hudbě a dalších současných dílech se kniha zaměřuje hlavně na klasickou hudbu, instrumentální i vokální, od Mozarta po Mahlera.

Výsledkem je překvapivá řada přístupů k tvorbě a interpretaci ironie v hudbě. Kniha obsahuje téměř devadesát hudebních příkladů a je jasně strukturovaná a poutavě napsaná.

Tento interdisciplinární svazek osloví zájemce o vztah hudby a literatury i vědce o hudební kompozici, technice a stylu.

Pokud jste našli nějaké chyby, upozorněte nás prosím výběrem tohoto textu a stisknutím Ctrl + Enter.

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán našim editorům: