522 taktů napsaných v orchestrálním a krátkém skóre.

Druhá věta, první ze dvou brilantních Scherzových pohybů, se skládá ze dvou hlavních myšlenek, z nichž první je koncipována v neustále se měnících metrech, což by se ukázalo jako výzva pro Mahlerovu dirigentskou techniku, kdyby žil pro provedení symfonie. To se střídá s veselým a typicky mahlerovským spolkem.

Je to téměř jistě toto hnutí Paul Stefan (1879-1943) měl na mysli, když popsal, že symfonie obsahuje „veselost, dokonce bujarost“ (Cookeův překlad).

Pohyb 2: Scherzo. Schnelle Viertel.

Pohyb 2: Scherzo. Schnelle Viertel.


Průvodce poslechem

Pokud jste našli nějaké chyby, upozorněte nás prosím výběrem tohoto textu a stisknutím Ctrl + Enter.

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán našim editorům: