"Pan se probouzí, léto vchází"

Silný a rozhodný. D moll až F dur.

Symfonie, zejména díky velkému počtu pohybů a jejich výrazným charakterovým a konstrukčním rozdílům, je jedinečným dílem. Úvodní pohyb, který je ve své koncepci kolosální (podobně jako samotná symfonie), má zhruba podobu sonátové formy, pokud se střídavě prezentují dvě tematické skupiny; témata jsou však různá a rozvíjejí se při každé prezentaci a mění se typická harmonická logika pohybu sonátové formy (zejména tonické vyjádření materiálu druhé skupiny témat v rekapitulaci).

02-01-1904 Dopis od Gustav Mahler (1860-1911) na Sophie Bassermannová.

Otvor se pomalu shromažďuje do strhujícího orchestrálního pochodu. Sólová tenorová pozounová pasáž uvádí odvážnou (sekundární) melodii, která se vyvíjí a transformuje ve svých opakováních. Ve zjevném závěru vývoje hraje několik sólových bubnů „ve vysoké galerii“ rytmickou pasáž trvající asi třicet sekund a úvodní pasáž osmi rohy se opakuje téměř přesně.

Pozoun


Průvodce poslechem

Pokud jste našli pravopisnou chybu, upozorněte nás prosím výběrem příslušného textu a klepněte na tlačítko na vybraný text.

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán našim editorům: