Po roce 1901 byly skladby „Urlicht“ a „Es sungen drei Engel“ odstraněny ze sbírky Wunderhorn a v pozdějších vydáních byly nahrazeny dvěma dalšími písněmi, čímž se obnovil celkový počet skladeb v sadě na dvanáct. Dvě nové písně byly:

Lhal 1: Revelge (Mrtvý bubeník, 1899)

Lhal 2: Der Tamboursg'sell (Bubeník, 1901)

Krátce po Mahlerově smrti vydavatel Vydavatelé hudby Universal Edition (UE) nahradil Mahlerovy vlastní klavírní verze písní Wunderhorn „klavírními redukcemi“ orchestrálních verzí, čímž zakryl rozdíly v Mahlerově psaní pro tato dvě média. Přesto jsou častá hlasová a klavírní vystoupení, zejména „lehčí“ písně. Původní klavírní verze byla znovu vydána v roce 1993 jako součást kritického vydání, editovali Renate Hilmar-Voit a Thomas Hampson.

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán našim editorům: