Antonín Dvořák (1841-1904).

 • Povolání: skladatel.
 • Rezidence: Praha.
 • Vztah k Mahlerovi: 
 • Korespondence s Mahlerem: Ano.
  • 26 10--1898, Rok 1898.
  • 04 12--1900, Rok 1900, dopis Gustava Mahlera Antonínovi Dvořákovi.
 • Narozen: 08. 09. 1841 Nelahozeves poblíž Kralup nad Vltavou v Čechách.
 • Zemřel: 01-05-1904 Praha, Česká republika.
 • Pohřben: 05-05-1904 Vyšehradský hřbitov, Praha, Česká republika. Hrob 14-35.

Gustav Mahler (1860-1911)  a  Antonín Dvořák (1841-1904)

In 1898 Concert Vienna 04. 12. 1898 Gustav Mahler dirigoval s Vídeňskou filharmonií světovou premiéru Dvořákovy Píseň hrdiny.

In Rok 1901 Mahler se snažil inscenovat Rusalku ve vídeňském Hofoperu, kde byl v letech 1897-1907 uměleckým vedoucím. Dvořák, který se celý život neúspěšně pokoušel etablovat svá scénická díla v zahraničí, tuto iniciativu uvítal a v září 1901 odcestoval do Vídně, aby představil Mahlerovi vlastní partituru opery. Mahler a Dvořák následně uzavřeli korespondenci ohledně podmínek inscenace opery.

Vedení Hofopera dlouho odmítlo Dvořákovy poněkud nadměrné finanční požadavky, nicméně po Mahlerově zásahu byly po několika měsících jednání přijaty. Z řady důvodů však Hofoper opakovaně odložil premiéru Rusalky.

Určitou roli zde musely hrát city Gustava Mahlera: po důkladném prozkoumání partitury měl nyní sklon věřit, že opera nebude mít úspěch. Dvořák by se nedožil představení Rusalky ve vídeňském Hofoperu; nakonec to tam bylo uvedeno o mnoho let později, v roce 1987.

Moře

Antonín Leopold Dvořák (Dvořák) byl český skladatel. Po nacionalistickém příkladu Bedřicha Smetany Dvořák často využíval aspekty, konkrétně rytmy, lidové hudby Moravy a jeho rodných Čech (tehdy částí Rakouského císařství a nyní tvořících Českou republiku). Dvoákův vlastní styl byl popsán jako „nejrozsáhlejší rekreace národního idiomu se symfonickou tradicí, vstřebávání lidových vlivů a hledání účinných způsobů jejich použití“.

Cafe Vienna v Praze na rohu Václavského náměstí a ulice Na Příkopě, kde Antonín Dvořák (1841-1904) setkal se Bedřich Smetana (1824-1884) a Karl Bendl v 1860. letech XNUMX. století.

Dům Antonín Dvořák (1841-1904) v Praze v Žitné ulici, kde žil od konce roku 1877 do své smrti.

Dům Antonín Dvořák (1841-1904) v Praze v Žitné ulici, kde žil od konce roku 1877 do své smrti.

Dvořák předváděl své hudební dary již v raném věku, byl výstižným studentem hry na housle od šesti let. První veřejná představení jeho děl byla v Praze v roce 6 a se zvláštním úspěchem v roce 1872, kdy mu bylo 1873 let. Při hledání uznání mimo pražskou oblast nejprve přihlásil partituru své první symfonie do soutěže o ceny v Německu, ale nevyhrál a rukopis, který se nevrátil, byl ztracen, dokud nebyl znovu objeven o mnoho let později.

Poté v roce 1874 poprvé předložil rakouskou státní cenu za kompozici, včetně partitur dalších dvou symfonií a dalších děl. Brahms, bez vědomí Dvořeka, byl vedoucím členem poroty a velmi na něj zapůsobilo. Cena byla udělena Dvořákovi v tom roce a znovu v roce 1876 a v roce 1877, kdy se o něm přihlásili Brahms a prominentní kritik Eduard Hanslick, také člen poroty.

Brahms doporučil Dvořáka svému vydavateli Simrockovi, který brzy nato pověřil slovanské tance op. 46. ​​V roce 1878 je berlínský hudební kritik Louis Ehlert velmi ocenil, noty (původní klavírní verze pro 4 ruce) měly vynikající prodej a konečně byla uvedena mezinárodní reputace Dvo? Áka.

Dvořákova první skladba náboženské povahy, jeho prostředí Stabat Mater, měla premiéru v Praze v roce 1880. Velmi úspěšně byla uvedena v Londýně v roce 1883, což vedlo k mnoha dalším představením ve Velké Británii a Spojených státech. Dvořák uskutečnil devět pozvaných návštěv Anglie, kde často prováděl představení svých vlastních děl.

Jeho sedmá symfonie byla napsána pro Londýn. Po krátkém dirigentském působení v Rusku v roce 1890 byl Dvořák v roce 1891 jmenován profesorem na pražské konzervatoři. V letech 1890-1891 napsal své Dumky Trio, jedno ze svých nejúspěšnějších skladeb komorní hudby. V roce 1892 se Dvořák přestěhoval do Spojených států a stal se ředitelem Americké hudební konzervatoře v New Yorku. Během pobytu ve Spojených státech napsal Dvo? Ák svá dvě nejúspěšnější orchestrální díla.

In Rok 1892, před odletem do Ameriky, Antonín Dvořák (1841-1904) se vydal na rozloučenou po Čechách s violoncellistou Hanusem Wihanem a houslistou Ferdinandem Lachnerem.

Symfonie z nového světa rozšířila jeho reputaci po celém světě. Jeho violoncellový koncert je nejuznávanějším ze všech violoncellových koncertů. Také napsal své Americké smyčcové kvarteto, své nejoceňovanější dílo komorní hudby. Ale nedostatky v platu jeho platu, spolu s rostoucím uznáním v Evropě a nástupem stesku po domově, ho vedly k tomu, že v roce 1895 opustil Spojené státy a vrátil se do Čech.

Deset Dvořákových oper má všechna libreta v češtině a měla sloužit k vyjádření českého národního ducha, stejně jako některá jeho sborová díla. Zdaleka nejúspěšnější z oper je Rusalka. Mezi jeho menšími díly je také široce uváděna a nahrávána sedmá Humoreska a píseň „Songs My Mother Taught Me“. Byl popsán jako „pravděpodobně nejuniverzálnější… skladatel své doby“.

Hrob Antonín Dvořák (1841-1904)Vyšehradský hřbitov.

Pokud jste našli nějaké chyby, upozorněte nás prosím výběrem tohoto textu a stisknutím Ctrl + Enter.

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán našim editorům: