August Plappart von Leenheer (1836-1907).

August Freiherr Plappart von Leenheer (1836-1907) byl od roku 1898 Mahlerovým přímým nadřízeným při přenosu správy vídeňského Hofopera. O jeho osobě se vědělo jen málo, jeho vztah k Mahlerovi je v literatuře obecně popsán jako kritický. V průběhu výzkumu knihy „Mahlers Menschen. Byl nalezen přítel a společník „Helmuta Brennera a Reinholda Kubika, pravnuka Plapparts, který vlastní řadu důležitých dokumentů, mezi nimi 7 dříve neznámých spisů Gustava Mahlera pro Plappart. Jsou vydávány poprvé v tomto pamětním svazku - na počest Henryho-Louis de La Grange.

V Mahlerově literatuře se intendant Hoftheater Plappart vyhýbal nepředstavitelnému byrokratovi, který Gustavovi Mahlerovi ztěžoval život, i když se o něm ví jen málo.1 Po nových nálezech v archivu je třeba tento obraz opravit.

Poslední soudce (od roku 1897). 

Argumenty v Rok 1899 (19-02-1899, 24-04-1899, 13-07-1899 en 31-07-1899).

Pokud jste našli nějaké chyby, upozorněte nás prosím výběrem tohoto textu a stisknutím Ctrl + Enter.

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán našim editorům: