Max Puttmann (1863-1935)

Žádné fotografie.

Max Puttmann (1863-1935)

Puttmann publikoval v časopise „Blatter fur Haus- und Kirchen-musik“ ze dne 01 článek se šesti sloupci - s fotografií - nazvaný Gustav Mahler. Článek sestával ze stručné biografie a seznamu hlavních Mahlerových skladeb. Informace společnosti pPuttmnn nebyly vždy přesné.

Rok 1906: Ležel Ruckert 5: Liebst du um Schoenheit organizováno Max Puttmann (1863-1935). Později to bylo zahrnuto Vydavatelé hudby Kahnt s 6 Lieder s orchestrem, které již byly zveřejněny. Datum smlouvy 08-12-1906. Mahler za publikaci obdržel 600 známek. Práce je popsána jako píseň „Pro hlas s klavírním doprovodem“.

 

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán našim editorům: