Richard Josef Nepalleck (1864-1940)

Žádné fotografie.

Richard Josef Nepalleck (1864-1940)

Bratr Jakob Emil Schindler (1842-1892).

Také: Nepallek, Nepalek.

Vidět Rodokmen Schindler a Nepalleck.

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán našim editorům: