V roce 1545 získala protestantská šlechtická rodina Khevenhüller země Landskron a Velden, kde nechal Bartlmä Khevenhüller (1539–1613) z roku 1585 postavit renesanční zámek.

Schloss Velden.

Jeho potomci byli vyhnáni z habsburských zemí v průběhu protireformace v roce 1639, poté hrad připadl šlechtickému rodu Dietrichsteinů. Zničen a zničen požárem, byl přestavěn v roce 1892 jako hotel s názvem Schloss Velden.

Schloss Velden.

Pokud jste našli nějaké chyby, upozorněte nás prosím výběrem tohoto textu a stisknutím Ctrl + Enter.

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán našim editorům: