Dům Arnold a Justine Rose - Taubstummengasse č. 4 (1906-1909)

Poprvé zmíněno v roce 1816 jako spojení mezi Favoriten a Argentinierstraße (pojmenované po Taubstummeninstitut).

Přišel z: House Arnold a Justine Rose - Metternichgasse č. 5 (1902-1906).

Větší dům.

Dopis od Gustava Mahlera z 09. 11. 1907.

Přestěhoval do: Dům Arnold a Justine Rose - Favoritenstrasse č. 20 (1909-1910).

 

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán našim editorům: