Neue Wiener Journal byly rakouské noviny vydávané v letech 1893 až 1939. Vycházely s podtitulem „nestranný Tagblatt“ a nesledovaly jasnou politickou linii. V první republice však byly politické zprávy důležitější než v předchozích letech. Základní tendence zde byla anti-marxistická a někdy panovnická sympatická. 

V době poznamenáné antisemitismem byly noviny založené židovským Jakobem Lippowitzem vždy předsudky vůči sionistickým otázkám. Po anšlusu v roce 1938 noviny ztratily židovský personál a mezinárodní korespondenty. Noviny se nadále objevovaly pod kontrolou národních socialistů až do konce ledna 1939, kdy byly sloučeny s Nový bezplatný tisk a Neues Wiener Tagblatt.

19-05-1911. Neues Wiener Journal (1893-1939).

Pokud jste našli nějaké chyby, upozorněte nás prosím výběrem tohoto textu a stisknutím Ctrl + Enter.

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán našim editorům: