Universal Edition (UE). (1/3)

Universal Edition (UE). (2/3)

Smlouva Gustav Mahler 12-08-1898 (Rok 1898) a 11-09-1910 (Rok 1910) s Universal Edition (UE). (3/3)

Ve svém dopise ze dne 12. 08. 1910 pro Universal Edition ve Vídni zahrnoval Mahler speciální klauzuli o vydávání a tisku svých děl:

"Zavázali jste se však implementovat jakékoli změny, které jsem provedl od vydání zmíněných čtyř symfonií, na vaše náklady, na všech deskách partitury a orchestrálních partů ..." “

Mahler si tak zachoval schopnost upravovat svá díla i po jejich vytištění. To jasně ukazuje stránka ze Symphony No. 4.

Mahler vzal skóre s sebou do Ameriky, kde provedl změny v roce 1910 a poté poslal skóre zpět do Universal Edition ve Vídni.

Universal Edition (UE).

Universal Edition (UE).

Universal Edition (UE).

Universal Edition (UE).

Pokud jste našli nějaké chyby, upozorněte nás prosím výběrem tohoto textu a stisknutím Ctrl + Enter.

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán našim editorům: