1870 Concert Jihlava 13-10-1870 (první koncert, klavír)

"Dne 13. 10. 1870 došlo výjimečně k Abonnement suspendu, protože bylo poprvé slyšet hrát devítiletého chlapce, syna místního židovského obchodníka jménem Mahlera." klavír před velkým publikem. Velký úspěch, kterého dosáhl budoucí virtuos se svým publikem, mu udělal čest; člověk by si mohl jen přát, aby pro svou vynikající hru měl ve službách stejně dobrý nástroj. Pokud bývalý učitel mladého umělce, Herr Kapellmeister Viktorin, uslyší včerejší úspěch, může být jistě spokojen se svým chráněncem. “

Viz také Wenzel Pressburg (1824-1906).

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán našim editorům: