Synagoga (Benešová ulice, Obere Sacher Gasse)

Židovské obyvatelstvo se v Jihlavě usadilo již ve 13. století. Židé se postupně začali usazovat v blízkosti dnešní ulice Matky Boží. Následující roky byly obdobím odpočinku a nepokojů, kdy byli Židé několikrát vyhnáni z města. V průběhu 18. století byl vstup do města Židy opět oficiálně povolen. 

1928. Jihlava. Synagoga (Benešová ulice, Obere Sacher Gasse).

Synagoga (Benešová ulice, Obere Sacher Gasse)

Synagoga (Benešová ulice, Obere Sacher Gasse).

Synagoga (Benešová ulice, Obere Sacher Gasse).

V roce 1858 byla založena židovská náboženská společnost, která byla později povýšena na církevní komunitu. V letech 1862-1863 byla postavena zbrusu nová synagóga v románsko-maurském slohu na dnešní Benesově ulici, která byla vysvěcena 09. 09. 1863. V roce 1869 byl založen židovský hřbitov. Jsou zde pochováni rodiče a sourozenci Gustava Mahlera a mnoho významných osobností tehdejší židovské komunity. Židovský hřbitov (U Cviciste č. 12/2070, Trainingsgelande).

1928. Jihlava. Synagoga (Benešová ulice, Obere Sacher Gasse).

Jihlava. Synagoga (Benešová ulice, Obere Sacher Gasse). Interiér.

Jihlava. Synagoga (Benešová ulice, Obere Sacher Gasse). Interiér.

Život jihlavské židovské komunity drasticky ovlivnil druhou světovou válku. 30. března 1939 nacisté synagógu zapálili a zničili. Po roce 1945 byla židovská komunita obnovena jen na krátkou dobu, ale následovala vlna emigrace na Západ. V roce 1992 byl odhalen pamětní mor a v roce 1995 památník obětem holocaustu na židovském hřbitově v Jihlavě.

Schillerova (Benešova ulice).

Jihlava. Synagoga (Benešová ulice, Obere Sacher Gasse). Založení synagógy jako součást Gustava Mahlera Parc.

Jihlava. Synagoga (Benešová ulice, Obere Sacher Gasse). Plaketa.

Chronologie Židů v Jihlavě

 • 13. století: Židé se usadili v Jihlavě.
 • 1262: „Statuta Judaeorum“ Otakara II. 32 Články definující práva a povinnosti židovských obyvatel.
 • 25. srpna 1345: Nařízení o přijímání Židů v Jihlavě.
 • 1425 (24): Vyhoštění Židů z Jihlavy.
 • 1454: Vyhoštění Židů z Jihlavy a dalších moravských královských měst (Brno, Olomouc, Znojmo, Uni? Ov).
 • 18-05-1709: Povolení židovské účasti na trzích v moravských královských městech; poplatek za jihlavský trh byl 15 a později 17 kreuzerů.
 • 1858: Založena židovská náboženská společnost v Jihlavě.
 • 1862-1863: výstavba nové synagogy v Jihlavě.
 • 1918-1938: Bohatý společenský život - „Chewra Kadisha“, „Chanuka“, „Společnost Theodora Herzela“, „Židovská společnost dam,“ sportovní klub „Makabi“, „sbor Schir-Zion atd.
 • 15t-03-1939: Okupace českých zemí německou armádou.
 • 16t-03-1939: Prohlášení Protektorátu Čechy a Morava.
 • 30-03-1939: Drancování a pálení jihlavské synagogy členy SA.
 • 1940: Omezení práv občanů židovského obyvatelstva v protektorátu, zákaz navštěvování veřejných prostor, kulturních a sportovních akcí atd.
 • 19. 09. 1941: Povinná identifikace Židů starších 6 let židovskou hvězdou v říši a protektorátu.
 • 1942: Od dubna byli Jihlava deportováni do sběrného tábora v Tokiu a následně do Terezína, počínaje hromadnými konvoji do Osvětimi.
 • Po roce 1945: Dočasná obnova židovské komunity v Jihlavě.
 • 1947-1950: Emigrační vlna na Západ a do Izraele.
 • 1950: Demolice pozůstatků synagogy.
 • 1968-1969: Úpravy židovského hřbitova.
 • 09-04-1992: Odhalení pamětní desky na místech, kde dříve stála synagoga.
 • 08-05-1995: Slavnostní odhalení pomníku obětem holocaustu na židovském hřbitově.
 • 07-07-2010: Slavnostní otevření parku se sochou Gustava Mahlera, kde stála vyhořelá synagoga v Benešově ulici, v rámci oslav 150. výročí skladatelova narození.

Pokud jste našli nějaké chyby, upozorněte nás prosím výběrem tohoto textu a stisknutím Ctrl + Enter.

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán našim editorům: