18 12--1903 Oskar Nedbal (1874-1930) prováděny Gustav Mahler Symfonie č. 2 zde hraje Česká filharmonie s Gabrielou Horvátovou (alt) a Bo? enou Durasovou (soprán). Současnost, dárek: Alma Mahler (1879-1964) a její matku Anna Sofie Moll-Schindler-Bergen (1857-1938). Vidět: Rok 1903.

Stavbu víceúčelové budovy Rudolfinum, která měla v té době jedinečný koncept, iniciovala Böhmische Sparkasse (Česká spořitelna). Tato spořitelna, která byla založena v roce 1825, byla nejstarší finanční institucí v českém království.

Prestižní stavební projekt svědčil nejen o finanční síle a potenciálu Böhmische Sparkasse, ale také o jeho sebevědomí, smyslu pro společenskou odpovědnost podniků a víře v nejvyšší roli umění. Nová budova měla být umístěna na pravém břehu Vltavy, přímo naproti Pražskému hradu.

Z počátečního stavebního úsilí na místě vznikla jezdecká hala; toto bylo později nahrazeno vězením, které zase ustoupilo pile, kterou vlastnil přední podnikatel Sir Vojt? ch Lanna. Nyní se zdálo, že místo bude konečně použito pro skutečně vynikající účel.

Architektonický návrh Josefa Zítka a Josefa Schulze

Porota složená z předních architektů té doby, jako K. von Ferstel, T. von Hansen nebo F. von Schmidt, zvolila Zítkův a Schulzův projekt, přestože současné názory jej kritizovaly za to, že příliš potlačil požadovanou architektonickou jednotu hmota a vnější vzhled budovy jasně odlišují její dvě funkčně odlišné části: koncertní prostory a galerii. Fasáda koncertního sálu s rustikovaným vyvýšeným přízemím, které je od ostatních podlaží odděleno smyčcovým kurzem, směřuje na jih k dnešnímu náměstí Jana Palacha.

Rudolfinum.

Rudolfinum.

Rudolfinum.

Rudolfinum.

Rudolfinum.

Rudolfinum.

Rudolfinum.

Rudolfinum.

Fasáda je členěna iontovými sloupy a zakončena balustrádou zdobenou vázami a sochami slavných hudebníků. Galerijní část se dvěma monumentálními nárožními věžemi na severní fasádě má stejné dekorativní prvky, které dodávají budově jednotný vizuální vzhled. Vstup na západní frontě, obrácený k vltavskému nábřeží, vede do impozantní obřadní síně Rudolfina lemované 25 oblouky. Ústřední slavnostní schodiště vede až do místností galerie. Průsvitné stropy zajišťují správné osvětlení sbírek.

Inaugurace zastíněna nacionalistickými hádkami

Rudolfinum bylo slavnostně otevřeno 07. 02. 1885, deset let po zahájení stavby. Na slavnostním zahájení byl přítomen korunní princ Rudolf, ale velkou událost téměř pokazily nacionalistické spory (většina hostů přítomných na inauguraci mluvila německy, byla tu jen hrstka Čechů) a chybějící výzdoba obřadní síně. Současný český tisk to obviňoval ze skutečnosti, že o příspěvek bylo požádáno příliš málo českých umělců.

07-02-1885 Pojmenováno na počest Rudolfa, rakouského korunního prince, který předsedal otevření. 

Evokující svět starověkého Řecka a Říma, italské renesanční a německé hudby, sochy na vrcholu budovy a další sochy byly také nenáviděny současnou českou společností, jejíž představitelé by upřednostňovali díla připomínající přední české umělce nebo alespoň umělce, kteří se narodil nebo pracoval v českých zemích. Na protest proti špatnému zastoupení národního umění odmítli čeští umělci a řemeslníci, kteří se podíleli na výzdobě budovy, práci dokončit.

Období vídeňského valčíku

Po svém otevření se Rudolfinum stalo sídlem České filharmonie a také pravděpodobně nejvýznamnějšího uměleckého spolku v českých zemích - Společnosti výtvarných umění (Krasoumná jednota) nebo v němčině Kunstverein für Böhmen. Dalším sdružením, které zde našlo důstojný domov, byla Česká společnost vlasteneckých přátel umění. Tato organizace, jedna z nejstarších českých asociací milovníků umění, přinesla do Rudolfina obrazárnu, v níž dříve sídlil Černínský palác na Hradě.

V sobotu 04. 01. 1896 bylo Rudolfinum svědkem zahajovacího koncertu České filharmonie, který navždy spojil počátky orchestru s jedním z nejslavnějších českých skladatelů. Antonín Dvořák (1841-1904) vystoupil na scénu k provedení vlastních děl: Slovanská rapsodie č. 3 A dur, světová premiéra jeho biblických písní č. 1 až 5, jeho předehra Othello a také již světoznámá Symfonie č. 9 „Z nového Svět". Koncertní sál, který viděl představení, nyní domácí scéna předního orchestru, Česká filharmonie, dnes nese jméno Dvo ?ák.

04 Zahajovací koncert Česká filharmonie s dirigentem Antonín Dvořák (1841-1904). A první koncert České filharmonie.

04 Zahajovací koncert Česká filharmonie s dirigentem Antonín Dvořák (1841-1904) v Rudolfinum.

RudolfinumAntonín Dvořák (1841-1904) Hala.

Rudolfinum.

Rudolfinum.

Rudolfinum.

Rudolfinum bylo domovem Česká filharmonie Od 1946.

Pokud jste našli nějaké chyby, upozorněte nás prosím výběrem tohoto textu a stisknutím Ctrl + Enter.

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán našim editorům: