Průmyslová revoluce transformovala Berlín během 19. století; ekonomika a počet obyvatel města dramaticky vzrostl a stal se hlavním železničním uzlem a ekonomickým centrem Německa. Další předměstí se brzy vyvinula a zvětšila rozlohu a populaci Berlína. V roce 1861 byla do Berlína začleněna sousední předměstí včetně Wedding, Moabit a několika dalších. V roce 1871 se Berlín stal hlavním městem nově založené Německé říše. V roce 1881 se stala městskou částí oddělenou od Brandenburgu.

Rok 1907. Bluecherplatz.
 
Na počátku 20. století se Berlín stal úrodnou půdou pro německé expresionistické hnutí. V oblastech, jako je architektura, malba a kino, byly vynalezeny nové formy uměleckých stylů. Na konci první světové války v roce 1918 byla v budově Reichstagu vyhlášena republika Philippem Scheidemannem.

Pokud jste našli nějaké chyby, upozorněte nás prosím výběrem tohoto textu a stisknutím Ctrl + Enter.

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán našim editorům: