1885 Koncert Munden 13-02-1885

Joseph Haydn (1732-1809): Oratorium Die Jahreszeiten po Jamesi Thomsonovi (1700–1748).

Publicita:

  • 12 02--1885 Munden: Reklama v Mundensche Nachrichten.
  • 15 02--1885 Kassel: Recenze v Hessische Morgenzeitung.
  • 19 02--1885 Munden: Recenze v Mundensche Nachrichten.

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán našim editorům: