1893 Koncert ve Wiesbadenu 17. 11. 1893 - Des Knaben Wunderhorn

  • Chronologie: Rok 1893
  • pronájem: Starý Kurhaus
  • Příroda: Třetí předplatný koncert
  • Program: Beethoven, Mahler, Lachner, Leoncavallo, Reinecke, Schubert, Hutter, Becker, Becker, Goldmark
  • Složení Mahler: 

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán našim editorům: