1879-1879 Dům Moritz Baumgarten Teteny

  • Rok 1879.
  • Období: červen - polovina srpna.
  • Panství Moritz Baumgarten.
  • Letní farma.
  • Mahler pracoval a žil na statku.
  • Výuka hudby pro tři syny Moritze Baumgartena.
  • Adresa: Puszta-Batta, poblíž Nagyteteny, Teteny. Nyní část XXII, Budapešť, jih. Prodáno 01 Paul Baumgarten. Franciska-Puszta. Zničen v roce 01.
  • Více na jih Mahler navštívil Szazhalombatta.

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán našim editorům: