Stejně jako Czernowitz Deutsche Tagespost a Czernowitz Morgenblatt byl Czernowitzer Tagblatt novinami pro německy mluvící obyvatelstvo Černovice a okolí.

Černovice je město na západní Ukrajině, které se nachází na horním toku řeky Prut.

Tento článek je podán v Lembergu (Ukrajina).

20-05-1911. Czernowitzer Tagblatt.

Pokud jste našli nějaké chyby, upozorněte nás prosím výběrem tohoto textu a stisknutím Ctrl + Enter.

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán našim editorům: