Mahler

Gustav Mahler (1860-1911)

"Symfonie musí být jako svět, Řekl Mahler. ''Musí to obejmout všechno."A tuto dalekosáhlou myšlenku proměnil ve zvuk."

Zdá se, že katarzní hudba Gustava Mahlera vyjadřuje nejextrémnější lidské emoce a zasahuje mysl a srdce všech věkových skupin, národů a náboženství. Z tohoto důvodu jeho hudba nadále žije v současnosti. Mahler je skutečný skladatel 20. a 21. století. S Mahlerovým radikálním myšlením a jeho hlubokou láskou k přírodě hledíme na mladé, na budoucnost, abychom tyto transformační impulsy posunuli ještě dále.

Zpráva o pravopisné chybě

Následující text bude zaslán našim editorům: