Gustav Mahler (1860-1911) je pozdně romantický skladatel a jeden z předních dirigentů své generace. Narodil se v židovské rodině ve vesnici Kalište v Čechách, ve v tehdejším Rakousku-Uhersku, nyní v České republice.

Jako skladatel působil Gustav Mahler jako most mezi rakousko-německou tradicí 19. století a modernismem počátku 20. století. Zatímco za jeho života bylo jeho postavení dirigenta nepochybně stanoveno, jeho vlastní hudba si získala širokou popularitu až po obdobích relativního zanedbávání, které zahrnovalo zákaz jejího vystoupení ve velké části Evropy během éry druhé světové války.

 

Gustav Mahler (1860-1911) - Symfonie č. 1 (1889)

Tvorba Gustava Mahlera je relativně malá; protože většinu svého života bylo skládání nezbytně činností na částečný úvazek, zatímco se živil jako dirigent. Kromě raných děl, jako je pohyb z klavírního kvarteta, který složil, když byl studentem ve Vídni, jsou díla Gustava Mahlera určena pro velké orchestrální síly, symfonické sbory a operní sólisty.

 

Gustav Mahler (1860-1911) - Symfonie č. 2 (1894)

Jeho práce byly často kontroverzní, když byly poprvé provedeny, a několik z nich dostalo kritický a populární souhlas. Mezi bezprostřední hudební nástupce Gustava Mahlera patřili skladatelé druhé vídeňské školy, zejména Arnold Schoenberg, Alban Berg a Anton Webern.