Složený rok 1901 Rok 1902 Představení Gustava Mahlera 1904 Koncert v Kolíně nad Rýnem 18. 10. 1904 - symfonie č. 5 (premiéra). Koncert 1905 ...
Více
Úvod Symfonie č. 5
Symfonie č. 5 Gustava Mahlera byla složena v letech 1901 a 1902, většinou v letních měsících v Mahlerově ...
Více
Pohyb 1: Trauermarsch (Pohřební pochod). V gemessenem Schritt. Streng. Wie ein Kondukt
Obě první věty jsou v tragických a ponurých tóninách c-ostré malé resp. nezletilý; Jediný programový ...
Více
Pohyb 2: Stürmisch bewegt, mit größter Vehemenz
Pohybující se bouřlivě, s největší energií. Menší. Druhá věta začíná bouřlivě a tlačí vpřed v klíči ...
Více
Pohyb 3: Scherzo. Kräftig, nicht zu schnell
D dur. Horn sólo. Jelikož druhá část symfonie navazuje na výše zmíněnou třetí větu, Scherzo. Naprosto nečekané, ...
Více
Pohyb 4: Adagietto. Sehr langsam
F dur.Willem Mengelberg (1871-1951) napsal poznámky na „Spitzentechnik“ na přední obálku partitury symfonie č. 5, a ...
Více
Pohyb 5: Rondo-Finale. Allegro - Allegro giocoso. Frisch
D dur. Nakonec je pátý pohyb úžasný; dlouhý a pokračující tón houkačky F dává signál ...
Více
Dechový 1 basový klarinet Bb. 3 Fagot. 3 klarinet Bb. 1 Contra fagot. Solo in Movement 2: Stürmisch bewegt, mit größter ...
Více