Prostřednictvím našeho designu, vývoje a podpory projektů v oblasti současného umění, životního prostředí a hudební výchovy podporujeme komunitu, obnovujeme povědomí o přírodě jako inspiraci pro kreativitu a doufáme, že budeme hovořit o společných cílech lidstva v duchu Gustava Mahlera.

Prosím, pomoz nám!

  • Pokud jste americkým daňovým poplatníkem, použijte prosím tento odkaz k darování dne Síť pro dobré obdržet daňový odpočitatelný příjem.
  • Evropští fanoušci mohou darovat nadaci „European Friends of Mahler Foundation“ prostřednictvím Nadace král Baudouin obdržet daňový odpočitatelný příjem.
  • Nebo, pokud nám dáváte přednost nebo se k nám připojujete z jiných zemí, můžete nám snadno pomoci kreditní kartou přes PayPal.

Mahler Foundation je americká nezisková korporace 501 (c) (3), jejíž záležitosti řídí správní rada, které předsedá Martin Campbell-White a jejíž členové přispívají odbornými znalostmi v oblasti hudební vědy, uměleckého managementu, financí, práva a neziskových organizací organizační účinnost.

Poslání Mahlerovy nadace podporují čestní členové, včetně dirigentů významných orchestrů, a poradní členové, kteří jsou lídry v oblasti umění.