ODMÍTNUTÍ AUTORSKÝCH PRÁV PODLE ODDÍLU 107 ZÁKONU O AUTORSKÝCH PRÁVECH Z ROKU 1976


Tato webová stránka může obsahovat materiál chráněný autorskými právy, jehož použití nebylo vždy výslovně povoleno vlastníkem autorských práv. V souladu s naším neziskovým posláním poskytujeme takové materiály, abychom rozšířili šíření a poznání historických faktů týkajících se skladatele Gustava Mahlera spolu se všemi souvisejícími okolnostmi jeho života a díla.

Toto představuje "spravedlivé užití" jakéhokoli takového materiálu chráněného autorskými právy, jak je stanoveno v části 107 zákona o autorských právech USA.

Materiál na tomto webu je nabízen pro neziskové vzdělávací a informační účely, z nichž žádný nemůže žádným způsobem negativně ovlivnit tržní hodnotu děl chráněných autorskými právy. Z těchto důvodů jsme si jisti, že se na web jasně vztahují aktuální zákony o autorském právu.

Pokud si přes naše úsilí o dodržování autorských zákonů a zásad myslíte, že materiál byl použit neoprávněným způsobem, kontaktujte nás.

Nepodporujeme žádné akce, při nichž jsou materiály na tomto webu použity pro účely, které přesahují rámec čestného použití.

Pokud si přejete použít materiál chráněný autorskými právy z tohoto webu pro účely, které přesahují rámec čestného použití, musíte získat povolení od vlastníka autorských práv.