Prostřednictvím našeho designu, vývoje a podpory projektů v oblasti současného umění, životního prostředí a hudební výchovy podporujeme komunitu, obnovujeme povědomí o přírodě jako inspiraci pro kreativitu a doufáme, že budeme hovořit o společných cílech lidstva v duchu Gustava Mahlera.

Prosím, pomoz nám!

  • Evropští fanoušci mohou darovat „Evropským přátelům z Mahler Foundation“Přes Nadace král Baudouin obdržet daňový odpočitatelný příjem.
  • Nebo pokud nám dáváte přednost nebo se k nám připojujete z jiných zemí, můžete nám snadno pomoci prostřednictvím kreditní karty PayPal.

Mahler Foundation je americká nezisková společnost 501 (c) (3), jejíž záležitosti řídí správní rada, které předsedá Martin Campbell-White a jejíž členové přispívají odbornými znalostmi v oblasti muzikologie, uměleckého managementu, financí, práva a neziskové organizační efektivity .

Mahler FoundationMise je podporována čestnými členy, včetně dirigentů velkých orchestrů, a poradními členy, kteří jsou lídry v oblasti umění.